INLPTA Ahlak Kuralları

+ Bir INLPTA sertifikalı eğitmen, NLP becerilerini insanların ve toplumun ilerlemesi ve daha iyi hale gelmesi için kullanmalıdır.
+ Sertifikalı bir INLPinlpta etik ahlak fatih abadiTA eğitmeni proaktif, topluma karşi yanliş olabilen veya hatalı tüm sunumlara karşi önceden önlem alabilen,  NLP ve INLPTA ‘nın topluma doğru ve dürüstlük içerisinde sunumunu yapabilecek yapıya sahip olmalıdır.

 

+ Sertifikalı INLPTA Eğitmeni Akredite Yetkilerine uymayan kişileri akredite eğitimlere almamalıdır.

 

+ Sertifikalı INLPTA eğitmeni topluma veya kişilere INLPTA tescilli kişileri küçük düşürmemeli ve INLPTA ‘yı topluma takdir edilen bir değer olarak lanse etmelidir.

 

+ Sertifikalı bir INLPTA eğitmeni ırkına, cinsiyetine, soyuna, dinine, doğduğu yere veya cinsel tercihlerine göre değerli bir öğrenciye haksızlık ve ayrımcılık yaparak öğretmeyi reddetmemelidir.

 

+ Sertifikalı bir INLPTA eğitmeni INLPTA ‘ya ait mühür damga logo vb. malzemeleri şahsi pazarlama amacıyla eğitimlerinde,  INLPTA çerçeve ve çalışma ahlak kurallarına uymayan faaliyetlerinde kullanmamalı ya da Eğitmen INLPTA tarafından tanınmıyor ise de kullanmamalıdır.

 

+ Sertifikalı bir INLPTA eğitmeni bilerek yanlış yönlendirme ya da kendi statülerini unvanlarını isimlerini bağlı oldukları kuruluşları veya yetki aldıkları kişi ve kuruluşları yanlış şekilde temsil edemez. INLPTA başka organizasyonların Master Trainer unvanlarını tanımaz ve INLPTA tarafından sertifikalandırılmayan bir eğitmen kendini INLPTA Trainerı olarak tanıtamaz. Ayrıca tüm INLPTA Trainer eğitimleri yazılı olarak INLPTA  yönetim kurulu tarafından onaylı olup ayni zamanda bir eğitmen yönetim kurulunun onayı olmaksızın INLPTA eğitimi düzenleyemez.

 

+ Sertifikalı bir INLPTA eğitmeni tüm çalışma ve faaliyetlerinde INLPTA ya bağlı kalıp profesyonel ve ahlak kurallarına uygun davranmalıdır.